Den første regionalvikaren for prelaturet Opus Dei i Skandinavia har gått bort

Opus Dei i Skandinavia er rammet av en stor sorg. Prelat Johannes Bernaldo, som var den første regionalvikaren for prelaturet Opus Dei i Skandinavia, har etter en langvarig kamp mot kreft gått bort 2. november, dagen da Kirken ber for alle de avdøde. Fader Johannes ble 74 år gammel. Med stor tillit overlater vi hans sjel til Gud den barmhjertige Fader.

Juan Luis Bernaldo ble født i Bilbao 27. april 1944. Han var elev ved den da nye videregående skolen Colegio Gaztelueta, der han fikk sin første kontakt med Opus Dei. Han begynte på sivilingeniørstudiet, men endret siden sine yrkesplaner til å studere spansk språk- og litteraturvitenskap. I årenes løp lærte han å snakke flytende engelsk, tysk, fransk og svensk. Etter disse studiene fortsatte han med å studere filosofi og teologi i Roma. Han ble presteviet for Opus Dei i Madrid i 1973 og tilbragte et år i Frankrike. Han var i Roma i 1974-75 og hadde fordelen av å arbeide sammen med den hellige Josemaría, Opus Deis grunnlegger, som utnevnte ham til sin vikar i Tyskland. Dit flyttet han i 1975. I Tyskland skiftet han fornavn til Johannes for å gjøre det lettere for tyskerne å uttale det, og det er ved dette navnet vi kjenner ham best i Sverige og Norge: Fader Johannes. Han utførte sitt oppdrag i Tyskland med trofasthet og iver i ni år.

Den salige biskop Álvaro del Portillo, som ble Opus Deis prelat etter grunnleggeren, ba fader Johannes om å starte Opus Deis apostoliske arbeid i Skandinavia med begynnelse i Sverige, selvfølgelig med biskop Hubertus Brandenburgs tillatelse. Fader Johannes flyttet til Stockholm 3. mars 1984, og viet seg hengivent fra da av til å utvikle Opus Dei i Sverige og de øvrige nordiske land, inkludert Finland og de baltiske landene. Han utførte også en rekke oppdrag for Stockholm bispedømme, blant annet økumenisk arbeid i Söders kristne råd.

Han viet seg med hele sin kraft til Opus Deis arbeid og var alltid i enhet med Opus Deis prelat. Han viste stor respekt og kjærlighet for paven og bispedømmets biskop og passet på at Opus Dei alltid arbeidet etter biskopens retningslinjer, nettopp slik den hellige Josemaría ønsket det. Pave Johannes Paul II utnevnte ham til æresprelat (monsignore) i 1993.

Fader Johannes var en klok, trofast og hengiven prest. Mange lekfolk og prester henvendte seg til ham for råd og veiledning. I samsvar med Opus Deis ideal forente han et barns fromhet med en teologs kunnskap. Den hellige messe var for ham det absolutte midtpunkt i livet.

De siste årene var preget av en kamp mot forskjellige former for kreft. Kampen begynte med en ondartet svulst i strupen som han fikk strålebehandling for ved Karolinska Sjukhuset.Et knapt år etter fikk han diagnosen kreft i bukspyttkjertelen. Mange av hans medbrødre og venner ba om et mirakel, og disse bønner ble besvart da han ble friskmeldt enda en gang. Den siste kampen var mot prostatakreft med spredning til skjelettet, noe som svekket ham meget. I desember 2017 flyttet han til Pamplona for å få behandling ved Navarras universitetssykehus. Hans fravær skapte et stort tomrom hos hans brødre og søstre i Opus Dei i Sverige og hos de mange mennesker som hadde ham som sin åndelige veileder og som savnet ham sterkt.

I sine siste år anstrengte han seg for å oppfylle sine prestelige plikter uten å klage eller unnskylde seg. Han tilbragte mange timer i skriftestolen og feiret messe daglig inntil han ikke orket lenger på grunn av sin fysiske svakhet. Med sin vanlige karakterstyrke omfavnet fader Johannes det korset som Herren Gud ville velsigne ham med.

Omgitt av venner til siste slutt samt styrket av Kirkens sakramenter døde fader Johannes fredfullt på Navarras universitetsklinikk kl. 23.30, 2. november 2018. Prelaturets medlemmer og venner i Sverige og Norge føler stor takknemlighet overfor ham for hans trofasthet og styrke i alle disse årene – som førte med seg både gleder og sorger.

Du kristne sjel, bryt opp fra denne verden, i Guds den allmektige Faders navn, for han har skapt deg, i Jesu Kristi, Guds Sønns navn, for han har lidd og dødd for deg, i Den hellige ånds navn, for han er utgytt i deg.