Biografi

Opus Deis nåværende prelat ble født i Madrid 14. juni 1932.

Biskop Javier Echevarría.

Han er doktor i sivilrett og kirkerett og ble presteviet 7. august 1955. Han arbeidet nært sammen med den hellige Josemaría Escrivá, og var hans sekretær frem til Escrivás død i 1975. Biskop Echevarría har vært medlem av Opus Deis generalråd siden 1966.

I 1975, da monsignor Álvaro del Portillo etterfulgte den hellige Josemaría i ledelsen av Opus Dei, ble Javier Echevarría utnevnt til generalsekretær. I 1982, da Opus Dei ble opprettet som personalprelatur, ble han prelaturets generalvikar.

Han er medlem i Kongregasjonen for helgenkåringer samt i Den apostoliske Signaturas høyeste domstol, samt rådgiver for Kongregasjonen for prestene. Han har deltatt i Generalforsamlingen for bispesynoden for Amerika (1997) og Europa (1999), samt i den ordinære generalforsamlingen i 2001 og 2005.

Etter å ha blitt valgt og utnevnt av Johannes Paul II til Opus Deis prelat 20. april 1994, ble han bispeviet av paven 6. januar 1995 i Peterskirken.

Han er forfatter av åndelige bøker som for eksempel ”Minner om den salige Josemaría”, ”Det kristne livets veier”, ”I Kirkens tjeneste”, ”Getsemane” og ”Eukaristien og det kristne livet” (ingen av disse er oversatt til norsk).