Bare begynn (1): Arbeide gratis

Dette er den første videoen i serien ”Bare begynn. Måter å hjelpe andre på”, som er laget i Barmhjertighetens jubelår for å bidra til å oppfylle pave Frans’ ønske: at vi kristne mediterer over Guds barmhjertighet og gjør barmhjertigheten til en livsstil.

I forskjellige deler av verden finnes det yrkesaktive mennesker som bruker noen timer av sin arbeidstid på å tilby sine tjenester gratis til mennesker som ikke kan betale for dem. I denne videoen ser vi en brasiliansk plastisk kirurg og en tysk kommunetjenestemann.

*****

Nedenfor følger noen spørsmål og tekster som kan hjelpe deg til å reflektere og anvende videoen på en personlig måte, sammen med dine venner, på skolen eller i menigheten.

Diskusjonsspørsmål:

 • Noen av personene i videoen snakker om vanskelige situasjoner. Kan du beskrive dem?
 • Tror du at de hadde kunnet overvinne disse vanskelighetene uten andre menneskers hjelp?
 • Hvilke konkrete måter å hjelpe andre på vises i videoen? Kan du knytte dem til noen av de tradisjonelle barmhjertighetsgjerningene?
 • Hva kan motivere de som hjelper til å gjøre det de gjør?
 • Hvilken innflytelse har denne hjelpen på andre?
 • Hva mener doktor Luiz Mario når han sier: ”Det er Jesu Kristi møte med Jesus Kristus”?
 • Hva mener Norbert når han sier at han vitner om sin tro samtidig som han hjelper andre?

Konkrete forslag:

 • Hvis det er mulig, bruk din yrkeskunnskap for å hjelpe noen som ikke har råd til å betale for tjenesten.
 • Del dine talenter og din kunnskap med andre som trenger den.
 • Be for personer som du får kontakt med i ditt arbeid.
 • Støtt syke og trengende med din hjelp, ditt nærvær og din bønn.

Meditere over Den hellige skrift:

 • Men så kom det en samaritan reisende; han fikk øye på mannen og ble grepet av medynk med ham. Han gikk bort til ham, forbandt sårene hans og renset dem med olje og vin. Så satte han ham opp på sitt eget ridedyr og tok ham med til et herberge hvor han pleiet ham. (Lk 10,33-34)
 • Senere, da det var blitt aften og solen var gått ned, bar de til ham alle de syke og besatte, så hele byen til sist var forsamlet utenfor inngangsdøren. Og han helbredet en mengde folk med alle slags sykdommer, og drev ut mange demoner. (Mk 1,32-34)
 • Men Peter sa: ”Sølv eller gull, det eier jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg: I Jesu Kristi, Nasoreerens navn – reis deg og gå!” (Apgj 3,6)

Meditere over den hellige Josemarías ord:

 • Å tjene. Hvor godt jeg liker det ordet! Å tjene min Konge, og for hans skyld alle de som blir gjenløst ved hans blod. Om vi kristne bare kunne tjene! La oss betro vår beslutning om å lære oss å tjene til Herren, for det er bare ved å tjene at vi vil bli kjent med og elske Kristus, å gjøre ham kjent og få ham til å bli elsket av andre (Når Kristus går forbi, nr. 182)
 • Vær ikke likegyldige overfor andres smerte. Det mennesket – en slektning, en venn, en kollega..., den du ikke kjenner – er din bror.
  - Husk det Evangeliet forteller og som du så ofte har lest med sorg: ikke engang Jesu slektninger stolte på ham. – Sørg for at den situasjonen ikke gjentar seg (Plogfuren, nr 251)
  • Barn. Syk. Fristes du ikke til å bruke store bokstaver når du skriver disse ordene? For et forelsket menneske ser Ham i barna og i de syke. (Veien, nr 419)

  Tekster og lenker for fortsatt refleksjon:

R. Vera

Dígito Identidad