Palaimintasis Alvaras del Portillo

Alvaras del Portillo, pirmasis šventojo Josemarios įpėdinis, gimė Madride 1914 m. kovo 11 d.

Palaimintasis Alvaras del Portillo, vyskupas, Opus Dei prelatas (1914–1994 m.)

Palaimintasis Alvaras del Portillo gimė Madride (Ispanijoje), 1914 m. kovo 11 d., gausioje krikščioniškoje šeimoje. Jis dirbo inžinieriumi atliekant viešuosius darbus, apgynė kelių inžinerijos, filosofijos, istorijos ir kanonų teisės daktaro disertacijas.

1935 m. įstojo į Opus Dei. Visada buvo ištikimas savo krikščioniškajam pašaukimui gerai dirbdamas ir vykdydamas kasdienes krikščionio pareigas; taip padėjo priartėti prie Dievo daugeliui savo studijų draugų, kolegų ir kitų žmonių.

1944 m. įšventintas į kunigus Alvaras visiškai atsidėjo kunigiškai veiklai. 1946 m. persikėlė į Romą. Jo tarnystė Bažnyčiai išsiskyrė atsidavimu Šventajam Sostui vykdant patikėtas užduotis. Alvaras ypač daug nuveikė Vatikano II Susirinkime. 1975 m. rugsėjo 15 d., po Steigėjo mirties, tapo pirmuoju šv. Chosemarijos įpėdiniu Opus Dei priešakyje.

1982 m. lapkričio 28 d. šv. Jonas Paulius II paskelbė Opus Dei asmenine prelatūra, kurią sudaro pasauliečiai ir kunigai, bei paskyrė Alvarą pirmuoju prelatu. 1991 m. šv. Jonas Paulius II įšventino Alvarą į vyskupus. Palaimintasis Alvaras vadovaudamas Opus Dei pasižymėjo vienybe su popiežiumi bei kitais vyskupais, ištikimybe steigėjui bei jo žiniai ir nenuilstamu pastoraciniu uolumu.

Ankstyvą 1994 m. kovo 23 d. rytą, praėjus kelioms valandoms po piligriminės kelionės į Šventąją Žemę, kur Alvaras pamaldžiai žengė žemiškais Jėzaus Kristaus pėdsakais, Viešpats pasišaukė šį gerą ir ištikimą tarną. Tą pačią dieną šv. Jonas Paulius II panoro pasimelsti prie Alvaro palaikų, kurie šiuo metu ilsisi Romoje, Prelatūros Taikos Švč. Marijos bažnyčios kriptoje (viale Bruno Buozzi 75, Roma, Italija).

Alvaras del Portillo buvo paskelbtas palaimintuoju 2014 m. rugsėjo 27 d. Pal. Alvaro liturginis minėjimas švenčiamas gegužės 12 d., per jo pirmosios Komunijos metines.