Malda palaimintojo Alvaro užtarimu

Malda prašant pal. Alvaro del Portillo (1914-1994 m.), pirmo šv. Josemarios įpėdinio Opus Dei priešakyje, užtarimo.

Dieve, gailestingasis Tėve, Tu palaimintajam vyskupui Alvarui suteikei malonę, su Mergelės Marijos pagalba, būti pavyzdingu ganytoju Bažnyčios tarnyboje ir šv. Josemarios, Opus Dei steigėjo, ištikimiausiu sūnumi ir įpėdiniu. Padėk ir man išmokti ištikimai atsiliepti į krikščioniškojo pašaukimo reikalavimus, visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir tarnauti Kristaus Karalystei. Leisk, kad palaimintasis Alvaras būtų paskelbtas šventuoju, ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui - Tėvui...

Malda pal. Alvaro užtarimu (PDF).


Malda vaikams

Jėzau, kuris taip mylėjai palaimintąjį Alvarą: padėk man labai mylėti Tave, kaip kad jis mylėjo Tave, Mergelę Mariją ir šventąjį Juozapą.

Palaimintasis Alvarai: padėk man būti paklusniu savo tėvams ir mokytojams. Padėk man gerai elgtis su savo broliais ir draugais.

Padėk man daug mokytis, taip pat ir tada kai nesinori, ir būti labai dosniu su kitais žmonėmis.

Dabar sukalbėk vieną „Tėve mūsų...“.


Norint papasakoti apie gautas malones, kreipkitės adresu: Opus Dei prelatūra, Jogailos g. 7-14, LT-01116 Vilnius. El. paštas: vilnius@opusdei.org arba pasinaudokite sekcija „Pranešti apie gautąją malonę“ šio puslapio viršutiniame dešiniajame kampe.