Malda Montserrat Grases užtarimu

Malda prašant Garbingosios Dievo tarnaitės Montserrat Grases (1941-1957 m.), Opus Dei tikinčiosios, užtarimo.

Viešpatie, Tu suteikei savo tarnaitei Montserrat malonę ramiai ir džiaugsmingai vykdyti Tavo Dieviškąją Valią paprastame kasdieniame gyvenime. Leisk, kad ir aš sugebėčiau Tau su meile paaukoti visus kasdienius darbus ir paversti juos krikščionišku tarnavimu kitiems. Teikis išaukštinti savo tarnaitę Montserrat ir jos užtarimu suteik man šią malonę (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui - Tėvui...

Remdamiesi popiežiaus Urbono VIII dekretais pareiškiame, kad nemėginame paveikti Bažnyčios sprendimo ir kad ši malda nėra skirta viešoms apeigoms.


Norint papasakoti apie gautas malones, kreipkitės adresu: Opus Dei prelatūra, Jogailos g. 7-14, LT-01116 Vilnius. El. paštas: vilnius@opusdei.org arba pasinaudokite sekcija „Pranešti apie gautąją malonę“ šio puslapio viršutiniame dešiniajame kampe.