Izidorius Zorzano paskelbtas Garbinguoju Dievo tarnu

Popiežius Pranciškus š.m. gruodžio 21 d. įgaliojo Šventųjų bylų kongregaciją paskelbti dekretą, kuriuo buvo pripažintas Izidoriaus Zorzano (1902–1943 m.) dorybių herojiškumas. Tai yra svarbus žingsnis link galimos Dievo tarno beatifikacijos.

„Izidorius Zorzano buvo darbštumo, tarnavimo dvasios profesiniame darbe, socialinio teisingumo dvasios, kuri pasireiškė dėmesingumu ir pagarba kolegoms, taip pat meilės Eucharistijai, didelio tikėjimo Dievu ir jautrumo stokojantiems pavyzdys“, - tvirtina mons. Fernandas Ocariz, Opus Dei vikaras augziliaras.

Isidoro buvo vienas pirmųjų Opus Dei narių. Šv. Chosemarija Eskriva, Opus Dei steigėjas, 1930 m. papasakojo Izidoriui apie Opus Dei misiją - siekti šventumo ir padėti kitiems artėti prie Dievo pasaulio viduryje. Isidoro suprato, kad tai yra Dievo jam numatytas kelias.

Isidoro baigė pramoninės inžinerijos studijas. Po to daug metų dirbo laivų statybos, geležinkelių įmonėse, dėstė pramonės mokyklose.

Izidorius mirė Madride 1943, sulaukęs keturasdešimties metų. Pažinojusieji Izidorių tvirtina jo gyvenimą buvus šventą. Po Isidoro mirties daugiau nei 5 tūkst. žmonių yra pranešę apie Izidoriaus Zorzano užtarimu gautas malones.