Number of articles: 36

Protección de menores

Conforme ás orientacións dadas pola Santa Sé, a Prelatura do Opus Dei en España conta desde 2013 con protocolos para a investigación de abusos a menores. Neste apartado explícase o funcionamento do protocolo e ofrécese unha dirección de contacto.

Prelatura Persoal

Algúns datos históricos

Breve resumo do desenvolvemento histórico do Opus Dei en Galicia

Opus Dei en este país

Desenvolvemento do labor apostólico do Opus Dei en Galicia

 

Opus Dei en este país

Primeiros anos de sacerdote

Tras a súa ordenación, san Xosemaría desenvolveu diversas tarefas. En 1928 vería o Opus Dei, e dedicaría a súa vida a seguir esa específica vontade do Señor.

A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz

O Fundador no seminario

Desde 1918 até 1925, ano da súa ordenación sacerdotal, San Xosemaría preparouse a recibir as sacras ordes. Deses anos consérvanse testemuños dos seus compañeiros seminaristas.

A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz

Unha asociación de clérigos

A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz é unha asociación de clérigos intrinsecamente unida á Prelatura do Opus Dei.

A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz

A chamada de Deus ao sacerdocio

"Eu nunca pensei en facerme sacerdote", pero aos poucos Deus foise metendo na alma do mozo Xosemaría. Breve relato biográfico sobre os meses previos ao ingreso no seminario.

A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz

Historia

A mensaxe cristiá que Deus fixo ver a san Josemaría é hoxe unha realidade na vida de moitas persoas, repartidas por todo o mundo. Por iso, resulta imposible rexistrar todos os detalles da historia da súa expansión. Sinalamos só algunhas datas destacadas, especialmente dos primeiros anos.

Historia del Opus Dei

A mensaxe do Opus Dei e os sacerdotes

A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz ten como fin fomentar a santidade dos clérigos seculares segundo o espírito e a praxe ascética do Opus Dei (cfr. Beato Xoán Paulo II, Const. Ap. Ut sit , 28-XI-1982, preámbulo e art. I).

A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz

Que é a santidade?

Opus Dei