A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz

Os cregos diocesáns poden incorporarse á Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, intrinsecamente unida á Prelatura do Opus Dei.