Que é a santidade?

Ser santos significa parecerse a Xesucristo en todo: pensamentos, sentimentos, palabras e accións. O rasgo máis característico da santidade é a caridade (amar a Deus sobre todas as cousas e ao próximo coma a un mesmo), que informa todas as virtudes: humildade, xustiza, laboriosidade, castidade, obediencia, alegría… É unha meta á que están chamados todos os bautizados e que se acada só no Ceo, despois de loitar toda a vida, contando coa axuda de Deus.