Number of articles: 3

Protección de menores

Conforme ás orientacións dadas pola Santa Sé, a Prelatura do Opus Dei en España conta desde 2013 con protocolos para a investigación de abusos a menores. Neste apartado explícase o funcionamento do protocolo e ofrécese unha dirección de contacto.

Prelatura Persoal

Lugar na Igrexa Católica

A formación espiritual que ofrece o Opus Dei complementa o labor que realizan as igrexas locais. As persoas que se incorporan ao Opus Dei continúan sendo fieis da diocese á que pertencen.

Prelatura Persoal

Organización da Prelatura

Gobernada por un Prelado en Roma, actualmente Mons. Xavier Echevarría, de acordo co dereito canónico e os estatutos propios do Opus Dei.

Prelatura Persoal