Tag: vnitrni-boj-index

Je mnoho 5 výsledků pro "vnitrni-boj-index"
Láskyplným pohledem: milosrdenství a bratrství

Láskyplným pohledem: milosrdenství a bratrství

Na dně tajemství Božího milosrdenství tepe Boží radost, která touží proniknout do světa. Milosrdenství proto není jen nějaký prostředek aktivující se při setkání se slabostí či nedokonalostmi lidí kolem nás: je to bezvýhradná láska, která není vypočítavá; je to vyzařování Lásky, která není z tohoto světa.

Milosrdenství
Utvářet charakter podle ctností

Utvářet charakter podle ctností

Křesťanská zralost znamená vzít otěže svého života do vlastních rukou a vážně si před Bohem položit otázku: Co mi ještě schází? Tehdy začne boj o ctnosti založený na vlastním úsilí a především na Pánově pomoci.

Ctnosti
Líbit se Bohu

Líbit se Bohu

Pánova výzva „buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48) spočívá v tom, že máme žít jako Boží děti, které vědí, že jsou v Božích očích vzácné, a jsou pevně zakotvené v naději a radosti pramenící z vědomí, že mají tak dobrého Otce.

Duchovní život