Počet článků: 2

Téma 37 - Sedmé přikázání

Sedmé přikázání zakazuje brát nebo si ponechávat nespravedlivě co je cizí nebo působit nespravedlivou škodu bližnímu na jeho dobrech.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 29 - Milost a ctnosti

Milost je v nás pramenem díla posvěcení;uzdravuje a pozdvihuje naši přirozenost, uschopňuje nás jednat jako Boží děti.

Texty pro křesťanskou formaci