Tag: panna-maria-index

Je mnoho 21 výsledků pro "panna-maria-index"
Maria, Matka milosrdenství

Maria, Matka milosrdenství

Maria opěvuje v chvalozpěvu Magnificat milosrdenství a radostnou lásku Boha, který přichází vrátit štěstí zarmoucenému světu. Ona je první Dcerou a zároveň Matkou Božího milosrdenství, a proto ji nazýváme Mater misericordiae.

Milosrdenství