Počet článků: 2

Druhý vatikánský koncil – Být apoštoly v apoštolské církvi

Papež František vysvětlil při katechezi, že všichni křesťané jsou povoláni k evangelizaci. Řekl, že „apoštolové není jen skupina dvanácti učedníků, které si Ježíš vybral, ale my všichni pokřtění, kteří tvoříme svatý lid věrný Bohu“.

Z církve a od papeže

Jednota života v práci

Aby mohla být práce obětována Bohu, musí být vykonávána dobře, se správným úmyslem a správným úsudkem, tak, aby se to projevovalo i ve vnějším chování.

Křesťanský život