Počet článků: 18

Cyklus katechezí papeže Františka o stáří

Elektronická kniha shrnuje cyklus katechezí papeže Františka od února 2022 do srpna 2022. Papež se při generálních audiencích zaměřil na význam a hodnotu stáří.

Z církve a od papeže

Staří jsou světlem pro ostatní

Na závěr katechezí věnovaných stáří připomněl papež František, že po smrti se zrodíme v nebi, v Božím prostoru, kde je místo pro každého, kde se utváří nová zem a buduje pro člověka definitivní domov.

Z církve a od papeže

Stařec velikého věku. Stáří ujišťuje život o jeho určení, které již nezná smrt

Papež František pokračoval v cyklu katechezí o stáří. Vysvětlil, jak děti a staří lidé mohou těžit ze vzájemného spojenectví a jakou naději to lidstvu přináší.

Z církve a od papeže

Petr a Jan

Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaný stáří a zaměřil se na dialog v evangeliu mezi vzkříšeným Ježíšem a Petrem.

Z církve a od papeže

Stáří je omezením i darem, zavrhnout ho znamená zradit život

Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaných stáří a zdůraznil moudrost, která se nabývá s přibývajícími roky. Znovu mluvil o „kultuře odkládání“, jež vylučuje staré lidi ze společnosti.

Z církve a od papeže

Jak se může člověk narodit, když je už starý?

Papež František se v katechezi o stáří inspiroval postavou Nikodéma a zdůraznil, že pozemský život je „začátkem“ a ne „závěrem“, protože „kráčíme směrem k věčnosti“.

Z církve a od papeže

Neskrývejte křehkost stáří

Při pravidelné týdenní katechezi hovořil papež František o kultuře odhození, o starých lidech, kteří jsou opuštění dokonce i svými rodinami, jsou křehcí a zranitelní.

Z církve a od papeže

Kniha Kazatel: Temná nejistota životního smyslu a dění

Papež František se v katechezi věnoval knize Kazatel, která „nás učí snímat masku lží, jež jsou ukryté v pseudovědeckých pravdách naší doby“. Řekl, že „jsme se stali společností únavy, neboť pokrok a blahobyt bez spravedlnosti nás oloupil o veškerou energii ke konání dobra“.

Z církve a od papeže

Job – zkouška víry a požehnané očekávání

Papež František uvažoval při katechezi o postavě Job, který musel snášel „četná neštěstí a ponížení“ a proto prosil Boha o vysvětlení. Papež osvětlil, proč na základě tohoto neustávajícího nářku došlo k Jobově konverzi a vyznání víry: Bůh mu dal poznat svou pravou tvář.

Z církve a od papeže

Judith. Obdivuhodné mládí, štědré stáří

Při generální audienci uvažoval papež František o jedné biblické postavě, Juditě. Jedna z hlavních postav Starého zákona, která uměla naplno prožívat svůj důchodový věk. Papež František položil tuto otázku: „Podíváme-li se na ni a zamyslíme se, jak dnes tuto etapu života prožíváme?“

Z církve a od papeže