Počet článků: 18

Eleazar, důslednost víry a dědictví cti

Papež František při generální audienci ve středu pokračoval v řadě katechezí o stáří a zaměřil se na postavu Eleazara, vzor věrnosti a důslednosti, který se odmítl zříci víry i za cenu toho, že přijde o pár dnů svého života.

Z církve a od papeže

Noemi, spojenectví mezi generacemi, které otevírá budoucnost

Papež v rámci svých katechezích o hodnotě stáří zaměřil svou pozornost na mezigenerační vztahy v manželstvích. Uvažoval o biblické postavě Rút, která po smrti svého manžela následovala svou tchýni do Judska, kde se nakonec znovu provdala.

Z církve a od papeže

Cti otce a matku – láska k životní zkušenosti

Papež František pokračoval v katechezi o stáří. Uvažoval o příkazu: „Cti otce svého a matku svou“ a vysvětlil, že se máme starat nejen o ně a o jejich potřeby, ale také „jim projevovat úctu“ láskou, blízkostí a nasloucháním.

Z církve a od papeže

Věrné čekání bystří smysly duše

Při katechezi o stáří se papež zastavil u postav Simeona a Anny. Obě postavy se v evangeliu představují jako staří lidé, jejichž „důvodem žití“ je „čekat na Boží navštívení“. Řekl, že je důležité si uvědomit způsob, jakým to udělali: „naplnění duchovní vitalitou v modlitbě a službě“. A to tak, že na konci svého života rozpoznali mesiáše.

Z církve a od papeže

Staří lidé a předávání víry

Papež hovořil o duchovním odkazu Mojžíše, o „předávání víry“, které se musí uskutečňovat z generaci na generaci. Doporučil položit si otázku: „Jak předáváme víru budoucím generacím? Podáváme radostné svědectví o přítomnosti Boží v našem životě a zároveň si umíme přiznat své chyby?“

Z církve a od papeže

Stáří jako pramen lehkomyslné mladosti

Papež František uvažoval o povolání Noema, který měl zachránit lidstvo před potopou. „V době, kdy žijeme pod neustálým tlakem - řekl papež -, kdy se pohybujeme mezi obrazem věčného mládí (...), a postojem, k čemu nám jsou staří lidé? Stáří pomáhá sundat masku života, který hledá jen potěšení, nebo který je uvnitř prázdný a který se otevírá korupci a opovrhuje druhými.“

Z církve a od papeže

O spojenectví mezi generacemi

Při generální audienci uvažoval papež o tom, jak je nutná „vzájemná pomoc mezi generacemi“, „abychom pochopili prožívané zkušenosti a uměli čelit velkým otázkám našeho života“. Řekl, že „stáří si jistě žádá pomalejší rytmus, který otevírá prostor k důkladné reflexi smyslu života, což není možné, jsme-li vystaveni neúprosné dynamice času“.

Z církve a od papeže

První katecheze papeže Františka o stáří

Papež František začal nový cyklus katechezí o významu a hodnotě stáří. Je mu líto, že „převládající kultura má jako jediný vzor mladého, dospělého člověka“, a že v tomto prostředí „má stáří nevalnou hodnotu, neboť to není věk, který by mohl nabídnout něco významného“.

Z církve a od papeže