Počet článků: 10

Katecheze o pravé duchovní útěše

Papež František se při veřejné katechezi vysvětloval, jak se rozpozná „autentická útěcha“, nebo jinými slovy jak zjistit, „zda hledáme opravdové dobro a nebo se klameme“. Doporučil se řídit rady svatého Ignáce z Loyoly.

Z církve a od papeže

Duchovní útěcha

Po duchovní neútěše vysvětlil papež František, v čem spočívá „duchovní útěcha“. Řekl, že je to „dar Ducha svatého“, který nemá nic společného s okamžiky prchavé euforie, ale je slučitelný s životem uprostřed těžkostí.

Z církve a od papeže

O duchovní neútěše

Papež František mluvil o neútěše jako o životním stavu, ve kterém člověk zakouší nespokojenost, smutek a samotu. Chvíle, kdy se zdá, že Bůh neodpovídá. Naopak ale vysvětlil, že tento pocit je něco dobrého, neboť napomáhá růstu a pokoře.

Z církve a od papeže

Papež o duchovní neútěše

Papež František uvažoval při středeční katechezi o „smutku“, když „cítíme, že pozbýváme naději“. Řekl, že „pokud ho umíme 'číst', modlit se a vyrovnávat se s ním v duchovním vedení, může nám to pomoci. Budeme se stavět k našemu životu jinak: budeme růst a ve víře budeme více zakořeněni a pevnější“.

Z církve a od papeže

Kniha vlastního života

Při generální audienci papež doporučil, abychom se naučili znovu číst svůj vlastní život. Řekl, že zvyknout si vykonávat tuto četbu vlastního života a též vyprávět svůj příběh druhým lidem, jsou pro rozlišování velmi cenné nástroje.

Z církve a od papeže

Prvky rozlišování: Touha

Papež František se v další katechezi o rozlišování zaměřil na třetí prvek: touhu. Popsal tuto touhu jako kompas, který vede člověka a který mu může pomoci se v jeho životě orientovat.

Z církve a od papeže

Modlitba a sebepoznání jsou základní prvky křesťanské existence

Během středeční katecheze papež František vysvětlil, že kromě modlitby je pro rozlišování důležité, „abychom poznali sami sebe“. Řekl, že abychom poznali svou osobnost nebo ty nejhlubší touhy, „napomáhá uvědomit si“, co chceme a co naši svobodu omezuje.

Z církve a od papeže

Prvky rozlišování: Důvěrný vztah k Pánu

Ve středeční katechezi se papež František vrátil k tématu rozlišování. Zaměřil se na „jeden z podstatných prvků, kterým je modlitba“. Řekl, že nejdůležitější je vstoupit do důvěrného přátelství s Bohem a „odpoutat se od strachu a pochybností, které mohou naše srdce zneklidňovat“.

Z církve a od papeže

Příklad Ignáce z Loyoly

Papež František ve své druhé katechezi o rozlišování inspiroval příkladem svatého Ignáce z Loyoly a vysvětlil, jak můžeme rozpoznat znamení, kterými se Pán dává poznat.

Z církve a od papeže

Rozlišování je namáhavé, ale pro život každého člověka nepostradatelné

Papež František začal nový cyklus katechezí o rozlišování. Vysvětlil, co znamená tento proces: jde v něm o „poznání, zkušenosti, afekty, vůli“. Dále řekl, že na Boha se můžeme spolehnout, protože „je to Otec, který nás nenechá o samotě, je vždy připraven nám dát radu, povzbudit nás, vzít pod svou ochranu“.

Z církve a od papeže