Počet článků: 20

Papežova katecheze o ctnosti lásky

Papež František ukončil katecheze o třech teologálních ctnostech, když připomněl, že opravdová láska pochází od Boha a pomáhá nám milovat to, co bychom svými vlastními silami milovat nedokázali: nepřítele, chudé, toho, kdo nám oplátkou nic nedá.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Naděje

Papež František po katechezi o víře vysvětlil důležitost naděje, která dává význam ostatním ctnostem. Kromě toho dodal, že naděje je úzce spojená s Božím milosrdenstvím: náš hřích nezměrně přesahuje.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o ctnosti víry

Papež začal katechezi o teologálních ctnostech, o tom, co je charekteristické pro muže a ženy víry v Písmu svatém.

Z církve a od papeže

František: Život v milosti podle Ducha

Potom co se papež František věnoval kardinálním ctnostem - moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a mírnosti - zahájil tento týden úvahy o teologických ctnostech vlitých Bohem: víře, naději a lásce.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o mírnosti

Dokázat se opravit, když je to nutné, těšit se doopravdy z darů, které dostáváme, nebo se zachovat správně v každém okamžiku, to jsou některé ze ctností, které charakterizují mírného člověka, vysvětlil ve středu papež František.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Statečnost

Papež František řekl, že tato ctnost je „nejbojovnější“ a také že nás nutí hledat dobro v našem životě a nepřizpůsobovat se tomu, co nám navrhuje svět.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o spravedlnosti

Papež František popsal postoje, které jsou vlastní tomu, kdo je spravedlivý před Bohem a před druhými.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o trpělivosti

Uprostřed Svatého týdne věnoval papež František svou katechezi ze Škaredé středy ctnosti trpělivosti. Doporučil dívat se na Krista v jeho utrpení, příklad poslušnosti a mírnosti.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Moudrost

Papež pokračoval v promluvách o ctnostech, které začal minulý týden, a zaměřil se na rysy, jež definují rozvážného člověka.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze: Úvod do ctností

Potom co papež dokončil katecheze o neřestech, vysvětlil tento týden velkou moc ctnosti, kterou můžeme nabýt jen s pomocí milostí Boží.

Z církve a od papeže