Počet článků: 21

Papežova katecheze: Úvod do ctností

Potom co papež dokončil katecheze o neřestech, vysvětlil tento týden velkou moc ctnosti, kterou můžeme nabýt jen s pomocí milostí Boží.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Pýcha

Předmětem týdenní katecheze papeže Františka byla pýcha. Jako příklad uvedl při kázání o této nectnosti hřích svatého Petra a pokoru Panny Marie.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o závisti a marnivosti

Papež František při katechezi o ctnostech a neřestech uvažoval o „závisti a marnivosti, dvěma hlavními neřestmi vlastní člověku, kteří touží být středem světa a veškeré chvály“.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Akédia

Papež František se zastavil u akédie, ne až tak známého zla, které označuje lenost nebo nechuť k Božím věcem. V těhto případech doporučoval „pohlédnout do svého nitra a uchovat řeřavé uhlíky víry“.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o smutku

Papež v katechezi rozlišoval mezi smutkem nad vlastními hříchy, který nás povzbuzuje k následování Ježíše s větší láskou, a smutkem pocházejícím od ďábla, se kterým je třeba bojovat, protože nás srází dolů.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Hněv

Hřích hněvu byl hlavním tématem papežské katecheze tohoto týdne. Papež František připomněl, že všichni potřebujeme odpouštět a aby nám bylo odpouštěno, a že existuje svaté rozhořčení kvůli spravedlnosti, což je něco jiného než hněv.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o lakomství

Papež František pokračoval v cyklu katechezí o ctnostech a neřestech. Hovořil o lakomství a o tom, jak se musíme stát pány materiálních dober, aby nás nakonec ony nevlastnily.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o neřestech a ctnostech: Zamilovanost je tajemství

V katechezi o ctnostech a neřestech hovořil Svatý otec o kráse zamilovanosti a čistoty mezi mužem a ženou a přitom upozornil na nebezpečí, která ji mohou uškodit.

Z církve a od papeže

Papežova katecheze o obžerství

Cyklus katechezí o ctnostech a neřestech se tento týden zaměřil na vztah k jídlu, které se může stát zdrojem problémů, pokud nežijeme ctnost umírněnosti a propadneme obžerství.

Z církve a od papeže

Katecheze o neřestech a ctnostech: Duchovní zápas

Na první audienci tohoto roku chtěl papež František připomenout, že všichni lidé jsou hříšníci, že Ježíš nás nezavrhuje, nýbrž „je vedle nás, aby nám pomohl, aby nás ochránil a také aby nás po hříchu pozvedl.“

Z církve a od papeže