Tag: formace

Je mnoho 5 výsledků pro "formace"
Integrální formace a afektivita

Integrální formace a afektivita

Někteří lidé mají tendenci považovat formaci za vědění. Ale takové pojetí nestačí: dospět k integritě osoby vyžaduje vnímat formaci jako bytí. Jde o mnohem vyšší cíl: nutno se ponořit do tajemství Krista, abychom poznali jeho šíři, jeho hloubku a umožňovat, aby nás milost postupně proměňovala, aby nás s ním ztotožňovala.

Tvořit osobnost
Pracovat svědomitě

Pracovat svědomitě

Pro toho, kdo chce být svatý, nestačí jen pracovat: musí pracovat dobře a usilovně, musí se umět vyrovnávat s nezdary a ve svých každodenních činnostech se cvičit v ctnostech, jako je např. trpělivost a láska. Nový redakční článek o posvěcování práce.

Práce
Vychovávat pro život

Vychovávat pro život

„Chtít pro děti dobro znamená umožnit jim dosáhnout sebekontroly: učinit z nich svobodné osoby.“ Další text z řady „Články o rodině“.

Rodina a výchova
Duchovní formace 150 km daleko

Duchovní formace 150 km daleko

Michal a Jana Magnerovi jsou Poláci, ale pracují už sedm let v Kanadě. Michal žije 150 km od nejbližšího centra Opus Dei. I když k Dílu nepatří, vypráví, že duchovní formace, kterou zde pravidelně dostává, mu pomáhá být lepším křesťanem.

Osobní svědectví