Náměstí svatého Petra
Prelátem Opus Dei je Mons. Fernando Ocáriz (vpravo)