Dokument: Velikost běžného života

Dokument: Velikost běžného života

Jak dosáhnout toho, aby práce a rodinný život získal neocenitelnou hodnotu? Dokument "Velikost obyčejného života" odráží snahu New Yorského makléře, kanadské návrhářky módy, čínského řezníka ...

Dekret Apostolicam actuositatem

Druhý vatikánský koncil, Dekret o apoštolátu laiků (kapitola I, č. 2) – tyto úvahy o laickém apoštolátu jsou zajímavé ve spojitosti s apoštolátem, který vykonávají laici ...

Preces Opus Dei

Preces Opus Dei

Každý den věřící Opus Dei pozdvihují svá srdce k Pánu prostřednictvím modlitby, ve které skrze Ježíše Krista a v Duchu svatém chválí, děkují a prosí ...

Katechismus katolické církve

Katechismus katolické Církve (č. 874-913) – tyto body o struktuře Církve mluví o povolání laiků a jejich účasti na kněžském, prorockém a královském poslání Krista.

Co je to osobní prelatura?

Eduardo Baura je profesorem na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě. V dalším textu stručně vysvětluje některé zvláštnosti osobních prelatur.

Stanovy Opus Dei

Stanovy definující poslání a strukturu Opus Dei, publikované (v latině) v knize 'El Itinerario jurídico del Opus Dei' (Kanonická stezka Opus Dei); A. de Fuenmayor ...