Počet článků: 13

Jaká dobra mohou spolupracovníci získat?

Kromě formace, kterou jim nabízí prelatura, podáváme níže krátký výklad o duchovních dobrech, jež spolupracovníci mohou získat.

Spolupracovníci

Když pomáháme, bude i nám pomoženo

Spolupráce na apoštolské práci prelatury těch, kdo nepatří do Opus Dei, může nabývat různých forem.

Spolupracovníci

Sv. Josemaría o spolupracovnících

Spolupracovníci Opus Dei jsou lidé, kteří pomáhají Opus Dei různými způsoby: modlitbou, svými penězmi, prací, časem... Sv. Josemaria je povzbuzuje, aby vedli ke Kristu i ostatní. Délka 1,4 min

Spolupracovníci