Jaká dobra mohou spolupracovníci získat?

Kromě formace, kterou jim nabízí prelatura, podáváme níže krátký výklad o duchovních dobrech, jež spolupracovníci mohou získat.

Věřící Opus Dei se denně modlí za všechny, kteří nějakým způsobem prelatuře pomáhají nebo pomáhali uskutečňovat její poslání v církvi. Navíc některé dny v roce slouží kněží prelatury mši za duše zemřelých spolupracovníků.

Svatý stolec udělil katolickým spolupracovníkům možnost získat plnomocné odpustky - za splnění obvyklých podmínek stanovených církví (zpověď, přijímání, modlitba na úmysl papeže) - ve stanovených svátcích a výročích Opus Dei:

- 14. února, založení ženské větve Opus Dei (1930) a založení Kněžské společnosti Svatého Kříže jako součásti Opus Dei (1943)

- 19. března, slavnost Svatého Josefa

- 29. června, slavnost Svatého Petra a Pavla, apoštolů

- 14. září, svátek Povýšení sv. Kříže

- 29. září, svátek Svatého Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů

- 2. října, památka Svatých andělů strážných, založení Opus Dei

- 27. prosince, svátek Svatého Jana, apoštola a evangelisty

- a také v den, kdy se stali spolupracovníky

Pokud se některý z těchto svátků liturgicky překládá, uděluje se odpustek v den, na který se přesouvá.

Za určitých okolností mohou také získat částečné odpustky, například když se schází za účelem duchovní formace.