Víra ve dvaceti (úvod)

Toto je první z řady videí, ve kterých mladí lidé z různých zemí vyprávějí, jak žijí svou víru v každodenním životě. Krátce vysvětlují, co pro ně víra znamená.

Co to znamená, když se řekne víra?

Víra je pro mě jakási síla, která mě posouvá vpřed.

Je to jako najít cestu v životě,

všechno se stává krásnějším,

člověk má důvod proč žít.

Víra je pro křesťana základní věcí.

Myslím, že bez víry nic neznamenáme.

Mít víru znamená věřit v Boha a a odevzdat se do jeho rukou.

Znamená to věřit a neklást si podmínky,

odevzdat se a věřit v Něho úplně.

Víra je dar, který mě posiluje,

abych vydržel při hledání pravdy,

je to dobro a krása ve všem.

Víra je ta nejdůležitější věc v našem životě.

Je to přijetí Boha v životě,

kdy se po krůčcích stáváme jeho přáteli a zamilováváme se do Něho.

Je jako světlo, které mě vede a učí mě,

jak dojít do nebe, které je jako slunce.

Víra je jako světlo, které směřuje ke slunci,

světlo, které mě vede ke svému zdroji, nebi.

Dává ti cíl v životě.

Je to jako když potkáš úsměv Pána v každodenních věcech.

Je to síla, která mění můj život

a dennodenně mě proměňuje v nového člověka.

Víra dává smysl mým každodenním aktivitám.

Je to paprsek naděje, o kterém víš, že nikdy nevyhasne.

Znamená to důvěřovat v Boha, ne pouze v rozum člověka.

Mít víru znamená hovořit s Bohem a orientovat svůj život na Něho.

Když věříš a máš obtíže a problémy,

nikdy se nezastavíš na cestě vpřed.

A to tě proměňuje, jsi spokojenější,

jsi šťastná, cítíš, že jsi někým milována.

Víra mi pomáhá dělat lépe to, co dělám.

Nejenom to, co druzí mohou vidět, ale i

drobné maličkosti, které běžně vidět nejsou.

Víra způsobuje, že žijeme každý den s větší odhodláním

pomáhat druhým a proto

jsou i druzí šťastní jako my.

Víra nám umožňuje, že se s Ním radujeme.

„Kéž tento Rok víry znovu utvrdí náš vztah s Kristem Pánem, neboť jedině v něm se skrývá jistota, s níž můžeme hledět do budoucnosti, a záruka skutečné a trvalé lásky.“

apoštolský list Benedikta XVI. Porta Fidei