Svatý Pavel: Žít v Kristu

Svatý Pavel ve své apoštolské činnosti snášel mnohá protivenství. Ale brzy zjistil, že právě to je cesta, kterou mu Kristus určil. Příběh vypráví ve videu John Wauck, profesor Papežské univerzity Svatého Kříže.