Protokol pro vyřizování institucionálních stížností prelatuře

Protokol prelatury Opus Dei

V případě závažných a odůvodněných stížností institucionální povahy má prelatura pro podporu procesů nápravy k dispozici protokol, který v současné době stanovuje následujíci:

1) Tyto stížnosti se vyřizují v zemi, které se týkají.

2) Tam, kde je to vhodné, zřídil regionální vikář kanceláře pro řešení a nápravu problémů, které jsou k řešení takových případů kompetentní.

3) Stížnosti je třeba adresovat kanceláři regionálního vikáře příslušného regionu a kontaktovat koordinátora na e-mailové adrese: naslouchani.cz@opusdei.org.