Opus Dei v České republice

Přímá apoštolská práce Opus Dei v České republice začala v roce 1991 příchodem prvních tří věřících Opus Dei do Prahy.

Zde vzniklo také první centrum v Jungmannově ulici, později se přestěhovalo do městské části Jinonice. Nicméně kontakty s Dílem mělo pár lidí už během komunistické diktatury díky kněžím a laikům žijícím ve Vídni.

Posunem v apoštolské práci bylo otevření Univerzitního centra Na Baště v Praze v roce 1996. Centrum dodnes nabízí ubytování vysokoškolským studentům s cílem přispět k jejich osobnostnímu rozvoji.

Vedle toho bylo otevřeno Kulturní a studijní centrum Pětidomí pro ženy. V Praze existuje také Vzdělávací centrum Bělohorská věnující se aktivitám pro dívky.

Apoštolát věřících Díla se neomezoval pouze na aktivity v Praze, ale již brzy začaly pravidelné cesty do Brna. Zde bylo otevřeno první centrum v roce 2006.

V dnešní době se apoštolské práci pro muže věnují ve Studentském centru U Pálavy a pro ženy ve Vzdělávacím centru Brunea, které slouží také jako rezidence pro vysokoškolské studentky.

V roce 2007 vznikl samostatný region v rámci prelatury Opus Dei s názvem Česko a Slovensko, který má své vlastní vedení sídlící v Praze. V čele regionu stojí regionální vikář, který spravuje apoštolskou práci se svými poradními orgány pro muže a pro ženy v České republice a na Slovensku.

Pro apoštolské potřeby Opus Dei slouží Vzdělávací centrum Palouček v Bělokozlech u Sázavy. Zde se konají duchovní cvičení, vzdělávací aktivity a další akce duchovního nebo vzdělávacího charakteru.

Dnes se konají pravidelné aktivity Opus Dei v Praze, Brně, Olomouci, Rakovníku, Třebíči a Kroměříži.