Jean-Philippe Huet, regionální vikář

Regionálním vikářem pro Českou republiku a Slovensko je Dr. Jean-Philippe Huet.

Řízení Opus Dei je svěřeno prelátovi, kterého jmenuje Svatý otec. Apoštolský stolec vykonává svou pravomoc nad Opus Dei skrze Kongregaci pro biskupy.

Prelát pro řízení Opus Dei jmenuje své vikáře pro jednotlivé regiony. Česká republika a Slovensko tvoří jeden region. V Opus Dei jsou správa a řízení vykonávány kolegiálně, proto regionálnímu vikáři pomáhají regionální komise pro muže a regionální asesorie pro ženy.

Dr. Jean-Philippe Huet se narodil v roce 1967 ve Francii v Bretani. V roce 1991 absolvoval studia na Vysoké škole elektroniky a informatiky v Paříži. Poté pracoval 3 roky jako informatik.

V roce 1996 začal studovat teologii na Pontifikální univerzitě svatého Kříže v Římě. V roce 2002 byl vysvěcen na kněze. Studia dokončil doktorátem ze sakramentální teologie v roce 2003.

Do České republiky přijel v roce 2004. Byl jmenován regionálním vikářem pro Českou republiku a Slovensko v roce 2011.

Sídlo regionálního vikáře je v Praze na adrese U Písecké brány 266/24, Praha 6.