Co dělají jednotliví členové?

Největší část z nich dělá svou profesionální práci, žijí ve svých rodinách stejným společenským životem jako každý jiný a dělají přesně to co by dělali, kdyby nebyli členy Opus Dei.

Největší část z nich dělá svou profesionální práci, žijí ve svých rodinách stejným společenským životem jako každý jiný a dělají přesně to co by dělali, kdyby nebyli členy Opus Dei. Duch Opus Dei je podporuje, aby tyto každodenní úkoly přinášeli Bohu, sloužili lépe svým rodinám, přátelům a společnosti. Touto cestou se cvičí v křesťanských ctnostech a skrze jejich práci a ostatní každodenní aktivity podporují ostatní, aby dělali totéž.

Aby toho dosáhli, chodí ke svátostem, mají vyhrazený určitý čas každý den na osobní modlitbu, duchovní četbu a jiné úkony zbožnosti. Cvičí se v křesťanské sebekontrole, zvláště v malých věcech - v práci, v rodinném životě tím, že dávají přednost ostatním, že se soustředí na maličkosti a tak dále. Účastní se každý rok duchovních cvičení a hodin nebo kurzů o jejich víře a o různých aspektech podporujících jejich vnitřní život.