Número d'articles: 24

Qui és competent per modificar els Estatuts?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Què són els Estatuts? Per què són tan importants per a la Prelatura?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Per què s'assenyala a “Ad charisma tuendum” que el prelat no serà bisbe?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

A què es refereix el títol de protonotari apostòlic supernumerari que s'esmenta al motu proprio?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Quin resultat es pot esperar del congrés?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Què vol dir que el Papa és el legislador?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Què és un congrés general extraordinari?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Canvia alguna cosa al govern de la Prelatura?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Com es complementen carisma i jerarquia a l'Opus Dei?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Què és un carisma?

El Catecisme de l'Església catòlica, a la secció on desenvolupa el Credo, a l'article 9 "Crec en l'Església catòlica", explica què és un carisma en els números 799, 800 i 801.

Últimes notícies