Número d'articles: 24

Per què a "Ad charisma tuendum" s'insisteix en el “carisma”? Són realitats oposades el carisma i la jerarquia?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Què suposa el motu proprio "Ad charisma tuendum" a la vida dels fidels de la Prelatura?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Quina és la finalitat del motu proprio "Ad charisma tuendum"?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Qui està convocat al congrés?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies