Antal artiklar: 2

"Låt oss alltid vara våldsamt uppriktiga"

Om den stumme demonen – som Evangeliet talar om – tar plats i själen, förstör den allt. Om man däremot omedelbart kastar ut den slutar allt väl, man fortskrider lyckligt, allt fungerar. En fast föresats: ”vild uppriktighet” i den andliga vägledningen, finkänsligt väluppfostrat … och må den uppriktigheten vara omedelbar. (Smedjan, nr. 127)

Dagliga texter

"Kyskheten är inte en störande börda"

Mot ett oklanderligt liv, mot den heliga renheten, reser sig en stor svårighet som vi alla är utsatta för: risken att man blir bekväm i det andliga livet eller yrkeslivet: risken – även för dem som Gud har kallat till äktenskapet – att man känner sig som en egoistisk, inbiten ungkarl, som en kärlekslös person. Kämpa radikalt mot dessa risker, utan några som helst eftergifter. (Smedjan, nr. 89)

Dagliga texter