Antal artiklar: 3

Fader Johannes själamässa: en jubelmässa

Den 26 november firade kardinal Anders Arborelius själamässan för f. Johannes i Domkyrkan. 16 präster koncelebrerade och 2 diakoner assisterade.

Opus Dei i Sverige

Tack för era kondoleanser

Regionalvikarie Msgr Andrés Bernar tackar för alla kondoleanser som framförts med anledning av fader Johannes Bernaldos död den 2 november 2018. Vi publicerar ett axplock av dem.

Opus Dei i Sverige

Den förste regionalvikarien för Prelaturen Opus Dei i Skandinavien har gått ur tiden

Opus Dei i Skandinavien har drabbats av en stor sorg. Prelat Johannes Bernaldo som var den förste regionalvikarien för Prelaturen Opus Dei i Skandinavien har efter en långvarig kamp mot cancer gått ur tiden den 2 november, den dag då Kyrkan ber för alla avlidna. Fader Johannes blev 74 år gammal. Med stor tillit anförtror vi hans själ till Gud den barmhärtige Fadern.

Opus Dei i Sverige