Långa brev från Opus Deis prelat

Prelatens herdabrev 9 januari 2018

Herdabrevet har som huvudtema "frihet". Den helige Josemaría sade, "På det mänskliga planet vill jag efterlämna till er ett arv av kärlek till friheten och glatt humör." I sitt herdabrev daterat på årsdagen av den helige Josemarías födelse inbjuder prelaten oss att reflektera över frihetens gåva. Vi länkar till originalspråket (spanska) och den engelska översättningen. Brevet är också översatt till andra språk, dock inte ännu till svenska.

Senaste brev och meddelanden

Prelatens meddelande (6 augusti 2018)

Opus Deis prelat, Msgr. Fernando Ocáriz, har skickat detta meddelande den 6 augusti 2018, Kristi förklarings högtid.

Buenos Aires, den 6 augusti 2018
Kristi förklarings högtid

Meddelande i augusti 2018

Under resorna dessa månader tackar jag Gud för hur mina döttrar och söner på så många ställen startar och utvecklar projekt för att få Kristi budskap och hans kallelse till helighet att nå många människor. Vissa av dessa projekt är stora, andra är små men de medföljs alltid av tjänstvillighet och sanna vänskapsband. Det är fint att ...