Långa brev från Opus Deis prelat

Prelatens brev (1 november 2019)

Herdabrev av Msgr. Fernando Ocáriz om vänskapen. “Personlig lycka beror inte på de framgångar vi uppnår utan på den kärlek vi tar emot och den kärlek vi ger.”

Mina kära: må Jesus bevara mina döttrar och söner!

1. I det första långa brevet jag skrev till er, som sammanfattade slutsatserna från generalkongressen, skrev jag att "de nuvarande omständigheterna i evangelisationen gör det ännu mer nödvändigt, om det är möjligt, att prioritera personliga kontakter och relationer. I vårt sätt att vara apostlar är vänskapsaspekten central, vilket den helige Josemaría fann stöd för i evangelierna[1].

I mina många möten ...

Senaste brev och meddelanden

Brev från prelaten (9 januari 2018)

"Som ett mänskligt arvegods vill jag lämna efter mig kärlek till friheten och gott humör." Prelaten citerar den helige Josemaría och inbjuder oss att reflektera över friheten som är en gåva till oss. Brevet undertecknades på grundarens födelsedag.

ePub ► Brev från prelaten (9 januari 2018).

Mobi ► Brev från prelaten (9 januari 2018).

PDF ► Brev från prelaten (9 januari 2018).

* * *

Mina älskade barn: må Jesus vaka över mina döttrar och söner åt mig!

1. Enligt en av generalkongressens riktlinjer har jag under de senaste månaderna ofta tagit upp ämnet friheten. Nu vill jag att vi reflekterar över några aspekter av denna stora gåva från Gud i enlighet med den ...