Långa brev från Opus Deis prelat

Prelatens herdabrev 9 januari 2018

Herdabrevet har som huvudtema "frihet". Den helige Josemaría sade, "På det mänskliga planet vill jag efterlämna till er ett arv av kärlek till friheten och glatt humör." I sitt herdabrev daterat på årsdagen av den helige Josemarías födelse inbjuder prelaten oss att reflektera över frihetens gåva. Vi länkar till originalspråket (spanska) och den engelska översättningen. Brevet är också översatt till andra språk, dock inte ännu till svenska.

Senaste brev och meddelanden

Meddelande från prelaten (den 4 november 2018)

I detta meddelande påminner Opus Deis prelat med hjälp av Bibeln att ”vårt hopp är i himlen”. Detta är något som vi kan tänka på under november.

Rom, den 4 november 2018

Vi har börjat november månad med att fira Alla helgons dag och dagen efter Alla själars dag. Dessa två dagar påminner oss om att vårt hopp är i himlen (jfr Kol 1:5). Det är ett hopp som lyser upp vår väg på jorden. Det säger till oss att den värld vi lever i en dag kommer att förvandlas till ”en ny himmel och en ...