Långa brev från Opus Deis prelat

Prelatens herdabrev 9 januari 2018

Herdabrevet har som huvudtema "frihet". Den helige Josemaría sade, "På det mänskliga planet vill jag efterlämna till er ett arv av kärlek till friheten och glatt humör." I sitt herdabrev daterat på årsdagen av den helige Josemarías födelse inbjuder prelaten oss att reflektera över frihetens gåva. Vi länkar till originalspråket (spanska) och den engelska översättningen. Brevet är också översatt till andra språk, dock inte ännu till svenska.

Senaste brev och meddelanden

Meddelande från prelaten (12 juli 2019)

Under sin resa till USA och Kanada påminner Msgr. Ocáriz hur stark de heligas gemenskap är och hur vi kan hjälpa och stödja varandra på den plats där vi befinner oss just då.

Mina kära, må Jesus bevara mina döttrar och söner!

Sedan jag lämnade Rom har jag tackat Herren särskilt för hur fantastisk de heligas gemenskap är. Tron gör oss säkra på att vi till och med är närmare varandra än vad den fysiska närvaron innebär.

När jag kommer till en plats verkar det som om vi som är där då alltid har varit tillsammans. Samma sak händer när jag lämnar en ...