Långa brev från Opus Deis prelat

Prelatens herdabrev 9 januari 2018

Herdabrevet har som huvudtema "frihet". Den helige Josemaría sade, "På det mänskliga planet vill jag efterlämna till er ett arv av kärlek till friheten och glatt humör." I sitt herdabrev daterat på årsdagen av den helige Josemarías födelse inbjuder prelaten oss att reflektera över frihetens gåva. Vi länkar till originalspråket (spanska) och den engelska översättningen. Brevet är också översatt till andra språk, dock inte ännu till svenska.

Senaste brev och meddelanden

Prelatens meddelande (1 julio 2018)

Petrus och Paulus högtid är en uppmaning att be för kyrkan, för påven och särskilt för dem som förföljs för evangeliets skull.

Rom, den 9 juni 2018

I fredags firade vi Petrus och Paulus högtid. I mässans evangelium hörde vi återigen Jesu löfte till Petrus: «Jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.» (Matt 16:18). Dessa ord påminner oss också om den andliga väg som den helige Josemaria föreslog från ett tidigt stadium ...