Långa brev från Opus Deis prelat

Prelatens brev (1 november 2019)

Herdabrev av Msgr. Fernando Ocáriz om vänskapen. “Personlig lycka beror inte på de framgångar vi uppnår utan på den kärlek vi tar emot och den kärlek vi ger.”

Mina kära: må Jesus bevara mina döttrar och söner!

1. I det första långa brevet jag skrev till er, som sammanfattade slutsatserna från generalkongressen, skrev jag att "de nuvarande omständigheterna i evangelisationen gör det ännu mer nödvändigt, om det är möjligt, att prioritera personliga kontakter och relationer. I vårt sätt att vara apostlar är vänskapsaspekten central, vilket den helige Josemaría fann stöd för i evangelierna[1].

I mina många möten ...

Senaste brev och meddelanden

Prelatens meddelande (10 september 2020)

Den 15 september är det 45 år sedan den salige Alvaro valdes till att vara den helige Josemarías förste efterträdare. Inför denna årsdag föreslår Msgr. Fernando Ocariz att vi tänker på honom som den person som inledde en fortsatt period av trohet till Opus Deis anda.

Rom, den 10 september 2020

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Den 15 september är det 45 år sedan don Alvaro valdes som den helige Josemarías efterträdare. Det var en viktig händelse, eftersom den innebar en fortsatt trohet gentemot vår grundares arv. Den visar oss hur vi kan göra Opus Deis anda levande varje dag i våra liv. Den salige Alvaro inledde denna period med sin personliga trohet ...