Långa brev från Opus Deis prelat

Prelatens herdabrev 9 januari 2018

Herdabrevet har som huvudtema "frihet". Den helige Josemaría sade, "På det mänskliga planet vill jag efterlämna till er ett arv av kärlek till friheten och glatt humör." I sitt herdabrev daterat på årsdagen av den helige Josemarías födelse inbjuder prelaten oss att reflektera över frihetens gåva. Vi länkar till originalspråket (spanska) och den engelska översättningen. Brevet är också översatt till andra språk, dock inte ännu till svenska.

Senaste brev och meddelanden

Prelatens brev (1/10 2018)

"Vi befinner oss fortfarande i början" skriver prelaten inför Opus Deis 90-årsdag. Han reflekterar över att, precis som i den helige Josemarías liv, så håller Gud oss unga och över att hans nåd är det viktigaste vi har i vårt liv. Han vill även att vi ber för påven och för den synod som börjar inom kort.

Rom, den 1 oktober 2018

Mina kära: må Jesus bevara mina döttrar och söner!

I morgon är det 90 år sedan den 2 oktober 1928: «Den dagen grundade Gud sitt Verk och uppväckte Opus Dei» (Apuntes íntimos, nr 306), skrev den helige Josemaría en kort tid därefter. Den glädje med vilken vi firar denna årsdag är samtidigt tacksägelse till Gud som ständigt berikar sin kyrka med olika nådegåvor: «Tacka Herren ...