Antal artiklar: 75

Prelatens brev (januari 2013)

Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. Detta är temat för Prelatens januaribrev som handlar om Guds Sons inkarnation i den heliga Marias jungfruliga sköte genom den Helige Ande.

Herdabrev och meddelanden

Prelatens brev (december 2012)

Biskop Javier Echevarría fortsätter att gå igenom Trosbekännelsen med anledning av Trons år. I detta brev kommenterar han orden: ”Jag tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid…”

Herdabrev och meddelanden

Prelatens brev (november 2012)

Det börjar en serie brev där Prelaten - med anledning av Trons år - kommer att reflektera över trosbekännelsen. I novembers brev mediterar han över Gud Skapare och Fader.

Herdabrev och meddelanden

Prelatens brev (oktober 2012)

I brevet för oktober månad betraktar Opus Deis prelat stunden för Verkets grundande och S:t Josemarías kanonisering.

Herdabrev och meddelanden

Prelatens brev (september 2012)

“Det finns inte kärlek utan lidande, utan självförnekelsens lidande.” Det är ord av Benedikt XVI som Opus Deis prelat kommenterar i sitt september brev, där han reflekterar över Kristi Kors.

Herdabrev och meddelanden

Prelatens brev (juli 2012)

Bönen, att överlämna bekymren i Guds händer och förbönerna för vår nästa – den helige Fader i synnerhet – är kärnan i biskop Javier Echevarrías månadsbrev

Herdabrev och meddelanden

Prelatens brev (augusti 2012)

“Jungfru Maria är ett exempel på hur vi skall bete oss”. säger Opus Deis prelat i sitt brev. Jungfru Marias upptagning i himmelens högtid är temat för hans reflexioner denna månad.

Herdabrev och meddelanden

Prelatens brev (juni 2012)

Biskop Javier Echevarría går i sitt brev igenom månadens liturgiska fester. Han föreslår att de kan vara ett tillfälle för att ofta uppvakta Jesus, att intensivare umgås med honom.

Herdabrev och meddelanden

Prelatens brev (maj 2012)

“Maj månad talar till oss framför allt om jungfru Marias ständiga närvaro i Kyrkans och varje kristens liv”, säger prelaten i majs månadsbrev.

Herdabrev och meddelanden

Prelatens brev (april 2012)

Med anledning av Stilla Veckan reflekterar Prelaten över Eukaristins instiftande. 100-års jubileum av S:t Josemarías första kommunion, den 23 april, ger honom också anledning till att uppmuntra att ta emot detta sakrament med större fromhet varje dag.

Herdabrev och meddelanden