Överblick

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

"Vi älskar världen lidelsefullt"

Världen väntar på oss. Ja! Vi älskar världen lidelsefullt för att Gud har lärt oss att göra det: sic Deus dilexit mundum ... - så älskade Gud världen; och för att världen är den plats där vårt slagfält är beläget - ett underbart vackert krig för kärlek - för att vi alla skall nå den frid som Kristus har kommit för att ge oss. (Plogfåran, nr. 290)

Jag har alltid förkunnat detta med ord från den Heliga Skrift: världen är inte ond, för den har kommit ut ur Guds händer. Den är hans skapelse, och Gud såg den och såg att den var god Jfr 1 Mos 1:7ff). Det är vi människor som gör världen ond och ful med våra synder och trolösa gärningar. Tvivla inte ...