Överblick

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

"Herren vill ha mitt stackars hjärta"

Du såg mig fira den heliga Mässan vid ett naket altare - bord med altarsten - utan altarskåp. Ett stort krucifix. Kraftiga ljusstakar, tunga vaxljus av olika höjd, allt högre närmare korset. Altarets front i dagens färg. En vid mässhake. En påkostad kalk, med strama linjer och stor skål. Det fanns inget elektriskt ljus. Vi saknade det inte.

Du behövde en viss självövervinnelse för att lämna kapellet: det var behagligt där. Ser du hur man förs till Gud, hur man förs närmare Gud, av liturgins strama enkelhet? (Vägen, nr. 543)

Kom ihåg – och dröj i själens djup vid Guds oändliga godhet – att Kristus verkligen blir närvarande i hostian genom konsekrationens ord, med sin kropp, med sitt blod, med ...