Överblick

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

Starka och tålmodiga: fridfulla

Om du – genom att hålla blicken stadigt fäst på Gud – kan behålla din frid inför saker som oroar dig, om du lär dig att glömma bagateller, agg och avundsjuka, kommer du att förlora mycket mindre energi som du behöver för att arbeta effektivt i människornas tjänst. (Plogfåran, nr. 856)

Den som förmår vara stark jäktar inte för att skörda frukten av sina dygder; han är tålmodig. Själsstyrkan får oss att avnjuta smaken av den mänskliga och gudomliga dygden tålamod. Genom ert tålamod skall ni vinna era liv. (Luk 21:19) Man vinner sin själ genom tålamodet, som i grund och botten är alla dygders rot och värn. Vi har ...