Överblick

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

"Det räcker inte med att vara god: det måste synas att man är det"

Det räcker inte med att vara god: det måste synas att man är det. Vad skulle du säga om en rosenbuske som det bara växte taggar på? (Plogfåran, nr. 735)

Du förstod vänskapens innebörd, då du kände dig som en herde för en liten hjord som du hade övergivit men som du nu försökte återförena, beslutad att ägna dig åt att tjäna var och en. (Plogfåran, nr. 730)

Du får inte vara så passiv. Du måste förändras och bli en riktig vän för dina vänner: "hjälpa dem". Först och främst ...