Överblick

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

"Maria söker sin Son som kommit bort"

Tre dagar och tre nätter söker Maria sin Son som kommit bort. Måtte även du och jag kunna säga att vår vilja att träffa Jesus inte vet vad vila innebär. (Plogfåran, nr. 794)

Vilken smärta måste hans moder och den helige Josef ha känt, då han - på vägen hem från Jerusalem - inte fanns med bland släktingarna och vännerna! Och vad glada de måste ha blivit då de kände igen Honom, på avstånd, då han undervisade Israels lärde! Men lyssna till vilka skenbart hårda ord Sonen använder då han svarar sin moder: Varför letade ...