Överblick

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

Kristi kropps och blods högtid

Några texter av den helige Josemaría som kan hjälpa för att förbereda Kristi kropps och blods högtid.

Försumma inte att varje dag säga ”Jesus jag älskar dig” och att göra en andlig kommunion – åtminstone – som gottgörelse för alla skändningar och helgerån som han utstår för att kunna vara tillsammans med oss.

Plogfåran, 689

Jag vet att det glädjer dig om jag skriver av bönen till de heliga skyddsänglarna vid våra tabernakel: ”Ni Änglar som skyddar våra tabernakel ...