Maria Spenger: en daglig utmaning

Maria bor med sin man och döttrar i Graz (Österrike). Förutom arbetet med familjen är hon dagisfröken. Som medarbetare i Opus Dei utnyttjar hon den utbildning hon får för att bevara sin inre frid och finna Gud i allt.

Maria Spenger, med sina döttrar.

Maria Sprenger bor i Graz (Österrike). Hon undervisar dagisbarn och är medarbetare i Opus Dei.

Sedan jag började delta i några utbildningsmedel fick jag ofta intrycket att jag ständigt tog utan att kunna ge något tillbaka. Nu som medarbetare kan jag ge något, men framför allt får jag hjälp med att helga mitt vanliga liv och göra allt med ett leende.

För mig är det en utmaning att be troget, att ordna upp mitt dagliga liv: stiga upp, be, ta hand om barnen, handla, utföra hushållsarbetet, tackla bergen med tvätt, matlagning ... Ja, alltså, att ha mer ordning i mitt arbete.

En av de viktigaste sakerna jag har lärt mig är att upptäcka Gud i andra människor, i dem runt omkring mig, dem som lider, de behövande och i skönheten och lyckan i vårt förhållande.

Genom att betrakta den helige Josemarías budskap, har jag sett hur en person befriats från sin själviskhet och är fri, generös och bär med sig mänsklig rikedom i relationen med andra.