Number of articles: 1

48. Čo je svätý grál a čo má spoločné so svätým kalichom?

Štyridsiataôsma z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus