Number of articles: 2

Práca a odpočinok

Božie volanie k práci sa vzťahuje aj na odpočinok. „Striedanie práce a odpočinku, vpísané do ľudskej prirodzenosti, chce sám Boh, ako to vidno v stati o stvorení v Knihe Genezis.“

Duchovný život

Ako dobre prežiť dovolenku či prázdniny

Pán, potom, čo poslal svojich učeníkov kázať, ich po ich návrate zhromaždil a pozval, aby s ním išli na tiché miesto odpočinúť si… Ponúkame 11 krátkych úvah svätého Josemaríu k rozjímaniu o pokoji.

Duchovný život