Menovka: Mons. Fernando Ocáriz

Je 42 výsledkov pre "Mons. Fernando Ocáriz"
Správa od preláta (10. máj 2017)

Správa od preláta (10. máj 2017)

Mons. Fernando Ocáriz pozýva v tejto správe doprevádzať sv. Otca na jeho ceste do Fatimy modlitbou a pozornou láskou k tým, ktorí sa nachádzajú po našom boku.

Prelát
Rozhovor s Msgr. Fernandom Ocárizom

Rozhovor s Msgr. Fernandom Ocárizom

Monsignor Fernando Ocáriz, prvý pomocný vikár v dejinách Opus Dei, ma privítal v sídle Opus Dei v Ríme. Rozprávali sme sa spolu v nedeľu 26. júna 2016, o tom, čo znamená byť pomocným vikárom v súvislosti so správou Opus Dei, v kontexte so 41. výročím úmrtia zakladateľa.

O Opus Dei