Menovka: Mons. Fernando Ocáriz

Je 43 výsledkov pre "Mons. Fernando Ocáriz"
List Preláta (4. júna 2017)

List Preláta (4. júna 2017)

Rodiny, ktoré idú vpred v jednote, pomáhajú iným rodinám a samy si nechávajú pomáhať. Prelát v tomto liste navrhuje spôsoby, ako pokračovať v starostlivosti o rodinu. Tá je miestom, kde sa rodí láska.

List Preláta
Rozhovor s Msgr. Fernandom Ocárizom

Rozhovor s Msgr. Fernandom Ocárizom

Monsignor Fernando Ocáriz, prvý pomocný vikár v dejinách Opus Dei, ma privítal v sídle Opus Dei v Ríme. Rozprávali sme sa spolu v nedeľu 26. júna 2016, o tom, čo znamená byť pomocným vikárom v súvislosti so správou Opus Dei, v kontexte so 41. výročím úmrtia zakladateľa.

O Opus Dei