Number of articles: 1

Navráť mi radosť z tvojej spásy

Aby sme mohli preukazovať milosrdenstvo druhým, musíme ho najprv sami prijať od Boha. Musíme mu ukázať svoje rany, nechať sa ním uzdraviť a milovať ho. Vo svete, ktorý je „často nemilosrdný k hriešnikovi a zhovievavý k hriechu“, je Žalm 51 (Zmiluj sa, Bože, nado mnou) krásnou prosbou o odpustenie, ktorá oslobodzuje dušu a navracia nám radosť z pobytu v Otcovom dome.

Duchovný život