Number of articles: 1

Pohľad španielskej zdravotnej sestry na jednu z najchudobnejších krajín Afriky

Konžská demokratická republika sa od získania svojej nezávislosti stále nevymanila z násilia, chudoby a korupcie. Candelas Varelová je zdravotná sestra, ktorá 22 rokov svojou troškou prispieva k chodu nemocničného zariadenia Monkole. Rozhovor s ňou bol uverejnený v čilskom digitálnom denníku.

Osobné svedectvá