Number of articles: 13

Katechézy pápeža Františka o svätom Jozefovi

Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa ponúkame kompletnú sériu audiencií pápeža Františka venovaných príkladu a svedectvu svätého Jozefa, ktoré pápež predniesol od novembra 2021 do februára 2022.

Od pápeža

Sv. Jozef, patrón univerzálnej Cirkvi (12)

Pri generálnej audiencii v stredu 16. februára pápež František uzavrel svoj cyklus katechéz o sv. Jozefovi. Dvanásta časť cyklu katechéz o sv. Jozefovi s názvom „Sv. Jozef, patrón univerzálnej Cirkvi“.

Od pápeža

Sv. Jozef, patrón dobrej smrti (11)

Pri generálnej audiencii v stredu 9. februára sa pápež František venoval téme smrti. Pripomenul, že myšlienku na smrť nemáme z nášho osobného i spoločenského života vytesňovať, ale postaviť sa k nej vo svetle Kristovho tajomstva. V 11. pokračovaní svojho cyklu katechéz predstavil sv. Jozefa ako „patróna dobrej smrti“.

Od pápeža

Sv. Jozef a spoločenstvo svätých (10)

Pri generálnej audiencii v stredu 2. februára sa pápež František v katechéze zameral opäť na postavu svätého Jozefa, tentoraz z aspektu spoločenstva svätých. Vysvetlil, že tu ide o vzájomné puto živých i zosnulých členov Cirkvi, ktorí sú spojení v Kristovi ako údy jeho mystického tela.

Od pápeža

Svätý Jozef, muž, ktorý „sníva“ (9)

Katechéza pápeža Františka z generálnej audiencie zo dňa 26. januára 2022.

Od pápeža

Sv. Jozef, otec nežnej lásky (8)

Pri generálnej audiencii v stredu 19. januára nás pápež František pozval k tomu, aby sme dovolili Pánovi, aby nás nežne miloval a premenil každého z nás na mužov a ženy so schopnosťou takto milovať.

Od pápeža

Sv. Jozef – tesár (7)

Siedme pokračovanie cyklu katechéz pápeža Františka o sv. Jozefovi

Od pápeža

Sv. Jozef, domnelý Ježišov otec (6)

Pri generálnej audiencii v stredu 5. januára Svätý Otec hovoril v katechéze o mimoriadnom charaktere otcovstva sv. Jozefa, ktorý nebol Ježišovým biologickým otcom. Na príhovor sv. Jozefa pápež prosil za všetky siroty i za rodičov túžiacich po dieťati.

Od pápeža

Sv. Jozef, prenasledovaný a odvážny migrant (5)

Sv. Jozef ako prenasledovaný a odvážny migrant – túto tému si zvolil pápež František pre piate pokračovanie cyklu katechéz o patrónovi univerzálnej Cirkvi.

Od pápeža

Sv. Jozef, človek ticha (4)

Na hodnotu rozjímavého ticha a na umenie správne hovoriť i mlčať sa zameral pápež František v katechéze pri generálnej audiencii 15. decembra 2021.

Od pápeža