Number of articles: 18

Viera

Katechéza Svätého Otca Františka o nerestiach a čnostiach (18).

Od pápeža

Život milosti podľa Ducha

Katechéza Svätého Otca Františka o nerestiach a čnostiach (17).

Od pápeža

Miernosť

Katechéza Svätého Otca Františka o nerestiach a čnostiach (16).

Od pápeža

Mravná sila

Katechéza Svätého Otca Františka o nerestiach a čnostiach (15).

Od pápeža

Spravodlivosť

Katechéza Svätého Otca Františka o nerestiach a čnostiach (14).

Od pápeža

Trpezlivosť

Katechéza Svätého Otca Františka o nerestiach a čnostiach (13).

Od pápeža

Rozvážnosť

Katechéza Svätého Otca Františka o nerestiach a čnostiach (12).

Od pápeža

Čnostné konanie

Katechéza Svätého Otca Františka o nerestiach a čnostiach (11).

Od pápeža

Pýcha

Katechéza Svätého Otca Františka o nerestiach a čnostiach (10).

Od pápeža

Závisť a pýcha

Katechéza Svätého Otca Františka o nerestiach a čnostiach (9).

Od pápeža