Number of articles: 2

Mons. Ocáriz: „Ďakujme Bohu za Benedikta XVI., pokorného robotníka na Pánovej vinici.“

Prelát Opus Dei spolupracoval s kardinálom Ratzingerom od roku 1986, keď bol vymenovaný za konzultora Kongregácie pre náuku viery. V tomto článku Mons. Fernando Ocáriz pripomína osobnosť zosnulého emeritného pápeža.

Od preláta

František a Benedikt: Kontinuita, alebo zlom?

Článok Mariana Fazia, nového generálneho vikára Opus Dei, autora publikácie ,,Pápež František, kľúč k jeho mysleniu“ (El Papa Francisco. Claves de su pensamiento)

Od pápeža