Historický vývoj
Sv. Josemaria s niekoľkými vysokoškolákmi.