Number of articles: 62

Video o peruánskom dieťati

V dňoch predchádzajúcich blahorečeniu Mons. Álvara del Portilla sa medzi pútnikmi rozširovala rýchlosťou svetla história Francisca Villa Corta, peruánskeho dieťaťa, ktorý mal len niečo málo cez rok, práve prišiel do Madridu a bojoval medzi životom a smrť po tom, ako náhodou spadol do bazéna. Video je k dispozícií so slovenskými titulkami.

Álvaro del Portillo

Pravdivý príbeh chlapca, ktorý spadol do bazéna na blahorečenie.

V dňoch pred blahorečením Mons. Álvara del Portilla sa medzi pútnikmi rozširovala rýchlosťou svetla príhoda len jednoročného peruánskeho chlapca Francisca Villa Corta, ktorý práve prišiel do Madridu a bojoval medzi životom a smrťou po nešťastnom páde do bazéna.

Vypočuté prosby

Apoštolát znamená milovať druhých ľudí

"Robiť apoštolát je vec lásky", hovorí Mons. del Portillo rodinám v Keni. Video je k dispozícií so slovenskými titulkami.

Álvaro del Portillo

Rozsievači radosti a pokoja

"Priniesť Kristov pokoj všetkým ľuďom", hovorí don Álvaro del Portillo v tomto krátkom videu.

Álvaro del Portillo

Nositelia Krista

Počas cesty po Spojených štátoch hovoril Mons. del Portillo o tom, že kresťan musí ukazovať Krista druhým ľuďom svojím príkladom.

Álvaro del Portillo

Sviatosť krstu a sviatosť zmierenia

Don Álvaro v krátkom videu vysvetľuje, že Boh vo sviatosti krstu a zmierenia očisťuje naše duše.

Álvaro del Portillo

Ako pracuje pápež (sv. Ján Pavol II)

Sv. Ján Pavol II. sa bezvýhradne odovzdal poslaniu, ktoré mu Boh zveril. Don Álvaro del Portillo to v jednom úsmevnom príbehu pekne ilustruje.

Álvaro del Portillo

Naďalej nám pomáha z neba

Niekoľko z mnohých milostí získaných na príhovor blahoslaveného Álvara del Portillo počas roka od jeho blahorečenia 27. septembra 2014.

Vypočuté prosby

27. septembra: prvé výročie blahorečenia dona Álvara del Portillo

27. septembra je prvé výročie blahorečenia dona Álvara del Portillo v Madride. Pri tejto príležitosti si chceme túto výnimočnú udalosť pripomenúť, a preto z nej opäť prinášame videá, homílie a fotky. Ako druhé uvidíme video o dňoch blahorečenia. Odkaz na video Saxum: https://www.youtube.com/watch?v=blZ6DIePOPk

Álvaro del Portillo

Láska k slobode

Don Álvaro pripomína, aká dôležitá je sloboda, ktorú nám Boh dal.

Álvaro del Portillo