Proces svätorečenia

Kongregácia pre procesy blahorečenia a svätorečenia stanovila, že v prvej fáze procesu svätorečenia týkajúcej sa preskúmania života, čností a povesti svätosti Álvara del Portillo na úrovni diecéz, zasadnú dva súdne stolce, a to rímskeho vikariátu a prelatúry Opus Dei.

BLAHOSLAVENÝ ÁLVARO DEL PORTILLO
Opus Dei - Proces svätorečenia

Dňa 5. marca 2004 pod vedením kardinála Ruiniho bol v Lateránskom paláci na súdnom dvore vikariátu mesta Rím úvodným zasadaním zahájený proces svätorečenia.

V 20. dni toho istého mesiaca sa uskutočnilo úvodné zasadanie súdneho dvoru prelatúry vedené prelátom Opus Dei.

Dña 28. juna 2012, Svätý Otec Benedikt XVI poveril dnes ráno Kongregáciu pre kauzy svätích, aby zverejnila dekréty súvisiace so 16 prípadmi kanonizácie.

Medzi nimi sa nachádza aj dekrét o heroických čnostiach biskupa Álvara del Portillo (1914-1994), preláta Opus Dei